Sievaladvocaten.nl

Advocaat Heerhugowaard Langedijk e.o.

Juridische hulp nodig?
072 - 781 0000

Categorie:Geen categorie

Reizen met kinderen bij eenhoofdig of gezamenlijk ouderlijk gezag

Vanwege het coronavirus wordt het op dit moment afgeraden om naar het buitenland af te reizen. Zodra reizen – hopelijk in 2021 – weer mogelijk is, is het aan te raden u te verdiepen in de regels waar u rekening mee moet houden als u als ouder – met eenhoofdig of gezamenlijk gezag – samen […]

Meer lezen

Werken in tijden van Corona. Wat mag en wat niet?

Heel werkend Nederland wordt de afgelopen dagen geconfronteerd met de problemen die het Corona-virus op de werkvloer met zich meebrengt. Op basis van het advies van de RIVM zijn diverse maatregelen genomen om het Corona-virus te bestrijden. Mensen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven, en mensen worden verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregelen […]

Meer lezen

Sieval Advocaten bestaat 5 jaar

Vandaag vieren wij ons 5-jarig jubileum! Trots op ons team en we hopen u ook de komende jaren te mogen verwelkomen!   Sievaladvocaten De advocaten van Sieval Advocaten Heerhugowaard informeren u graag over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van familierecht, arbeidsrecht en strafrecht. http://www.sievaladvocaten.nl

Meer lezen

Het niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie, een nietig beding?

Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich gebogen in haar uitspraak van 1 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1689). Artikel 1:401 BW geeft de mogelijkheid om kinderalimentatie die is overeengekomen in een overeenkomst of die vastgelegd is in een rechterlijke uitspraak te wijzigen. Kort gezegd kan dit wanneer er sprake is […]

Meer lezen

Vergoedingsrechten bij samenlevers

Heeft u wanneer u als samenlevers uit elkaar gaat recht op een vergoeding, wanneer u geïnvesteerd heeft in het goed van de ander? Wanneer u samenwonend bent en geen samenlevingscontract heeft afgesloten, is het raadzaam op voorhand goede (schriftelijke) afspraken te maken over de vergoeding van investeringen in goederen van de ander. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest […]

Meer lezen

Partneralimentatie: looptijd gewijzigd

Wijziging partneralimentatie Wanneer een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er kinderen tijdens het huwelijk geboren zijn, bedraagt de duur van de partneralimentatie op dit moment nog twaalf jaar. Wanneer een huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft, en er geen kinderen geboren zijn, dan duurt de verplichting tot […]

Meer lezen

Help! Ik krijg mijn loon niet!

Wat als de werkgever mijn loon niet betaalt? Bijna altijd aan het einde van de maand ontvangt de werknemer het loon / salaris waar hij recht op heeft, nu er werkzaamheden zijn verricht voor de werkgever. De werkgever is hiertoe verplicht, en heeft de taak om het op tijd te voldoen. Soms bestaan er alleen […]

Meer lezen

De ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling Het aantal ondertoezichtstellingen is in Nederland afgenomen, zo blijkt uit (voorlopige) cijfers van het CBS. In 2015 stonden er nog circa 33.000 kinderen onder toezicht, en in 2017 zijn dit er (voorlopig) nog 29.000. Bij een ondertoezichtstelling wordt er een gezinsvoogd voor het kind aangewezen, die de ouders kan adviseren over de opvoeding. Een ondertoezichtstelling wordt […]

Meer lezen

Voornaam wijzigen: Kan dat? En hoe doe ik dat?

Voornaamswijziging De rechtspraak heeft geconstateerd dat er een onverklaarbare stijging is in het aantal verzoeken om een voornaamswijziging, zo blijkt uit een nieuwsbericht van 9 augustus 2018. Maar hoe kan je je voornaam wijzigen (of dat van je minderjarige kind) en wat zijn nu de gronden waaraan de rechter zal toetsen om een voornaamswijziging uit […]

Meer lezen

Partneralimentatie betalen terwijl je ex-partner samenwoont?

Stopt de partneralimentatie als je ex is gaan samenwonen? We gaan even uit van de situatie waarbij je ex-partner niet opnieuw is getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap is aangegaan. Wél is je ex-parnter gaan samenwonen met een nieuwe partner. De wet zegt in artikel 1:160 BW dat de verplichting om partneralimentatie te betalen stopt op […]

Meer lezen

Neem contact met ons op: