Einde aan het slapend dienstverband?

18 november 2019

Einde aan het slapend dienstverband?

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag van de rechtbank Limburg met betrekking tot het slapend dienstverband. De rechtbank Limburg moest in een kort geding uitspraak doen over een zaak waarin sprake was van het zogenoemde ‘slapend dienstverband’ en heeft in dat verband prejudiciële vragen gesteld. Meer specifiek ging het over de vraag of een werkgever het verzoek van een werknemer (in slapend dienstverband) om het dienstverband te beëindigen in zou moeten willigen.

Wat is een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer voor een periode langer dan twee jaar ziek in dienst is, wordt er gesproken van een slapend dienstverband. Na twee jaar bestaat de mogelijkheid voor de werkgever om bij het UWV toestemming te vragen om over te gaan tot beëindiging van het dienstverband van de zieke werknemer. In de situatie van een slapend dienstverband heeft de werkgever echter na ommekomst van die twee jaar geen toestemming aan het UWV gevraagd om het dienstverband te beëindigen. De werknemer blijft dan dus (ziek) in dienst. De werkgever behoeft in dat geval namelijk geen transitievergoeding te betalen.

De beslissing

De Hoge Raad heeft nu beslist dat het niet is toegestaan om een werknemer in het slapend dienstverband in dienst te houden teneinde betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Met

nieuwe wet ‘Wet Compensatie Transitievergoeding’ heeft de wetgever de bedoeling gehad om een einde te maken aan het slapend dienstverband, aldus de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad brengt dit met zich mee dat een werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ in zou moeten gaan op het voorstel van een werknemer om het slapend dienstverband te beëindigen. Voorwaarde is wel dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van een slapend dienstverband. Een uitzondering is wanneer een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om de arbeidsovereenkomst in stand te houden.

Verkeert u in een situatie van een slapend dienstverband en zou u graag het dienstverband willen beëindigen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het slapend dienstverband en/of de transitievergoeding? Neem dan nu contact op met Sieval Advocaten voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek!

 

Mevr. Y. Bruin