Erfenis ontvangen ná de echtscheiding. Waar heeft u recht op?

16 april 2019

ERFENIS EN ECHTSCHEIDING

Na afronding van de echtscheiding maakt u in principe geen aanspraak meer op erfenissen die na die periode ontvangen worden door uw ex-partner. Hier zijn echter uitzonderingen op.

Wanneer de erflater een insluitingsclausule in het testament heeft opgenomen, of wanneer u andere afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant kan het zo zijn dat u alsnog aanspraak kunt maken op een deel van de erfenis.

Er is echter nog een belangrijke uitzondering!

Wanneer uw ene schoonouder tijdens het huwelijk, en de andere (ex)schoon-ouder (de langstlevende) na de echtscheiding komt te overlijden, dan maakt u geen aanspraak op de erfenis van de langstlevende, maar maakt u mogelijk wél aanspraak op een deel van de erfenis van de schoonouder die tijdens het huwelijk overleed. Hoewel de erfenis zelf tijdens het huwelijk niet ontvangen is, heeft uw ex-partner wel een vordering op zijn of haar langstlevende ouder gekregen. Deze vordering valt in de gemeenschap en komt daarom voor de helft aan u toe, mits uw ex-schoonouders niet anders hebben bepaald in hun testament.  De vordering zelf is veelal pas opeisbaar wanneer langstlevende ouder is komen te overlijden.

Vragen over uw echtscheiding? Neem contact op met één van de advocaten van Sieval Advocaten.