Nieuw wetsvoorstel erkenning en gezag

27 februari 2020

Erkenning

Het erkennen van een kind kan op verschillende momenten en kan gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het kan tijdens de zwangerschap, gelijktijdig met de geboorteaangifte of daarna op een later moment. Door erkenning ontstaat voor de erkenner juridisch ouderschap (voor de (mee)vader of meemoeder). Maar wat is erkenning dan?

Erkenning betekent het vestigen van het juridisch ouderschap. Je wordt dus ouder volgens de wet, ongeacht of je ook daadwerkelijk de biologische ouder bent. Dit brengt diverse gevolgen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de nationaliteit van het kind en de erfrechtelijke gevolgen. Wel van belang is het om je te realiseren dat erkenning iets anders is dan het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag

Gezag brengt een zorgplicht tegenover het kind met zich mee. Hierdoor zal diegene die met het gezag is belast moeten (mee)beslissen over zaken die het kind aangaan, zoals onder andere: waar woont het kind, naar welke school gaat het kind en welke medische behandelingen zal het kind ondergaan. Indien de ouders met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben, dan wordt de andere ouder automatisch belast met het ouderlijk gezag.

Wanneer er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (dus een affectieve relatie), dan kan het gezag  worden aangevraagd. Dit gaat via een digitaal formulier. Als de andere ouder niet meewerkt aan het verzoeken van gezamenlijk gezag, dan kan de rechter worden verzocht om het gezamenlijk gezag toe te wijzen. De rechter zal toetsen of het in het belang is van het kind dat de andere ouder ook wordt belast met het ouderlijk gezag, waarbij het wettelijk uitgangspunt is dat de ouders samen het gezag uitoefenen.

Nieuw wetsvoorstel

Erkenning en het gezag dienen vooralsnog los van elkaar geregeld worden. Er zijn echter wel plannen om dit te wijzigen. In januari 2016 hebben Kamerleden Bergkamp en Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel opgesteld om een directe koppeling te maken tussen erkenning en gezag voor ouders die niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Het voorstel beoogd de ongelijkheid tussen gehuwde/geregistreerde ouders en niet gehuwde/geregistreerde ouders recht te trekken. Ook beoogd het voorstel om problemen die thans ontstaan door het ontbreken van gezag op te lossen. De koppeling zou volgens de initiatiefnemers in ieder geval beter aansluiten bij de veranderde samenleving en de belangen van kinderen beter waarborgen.

Heeft u een vraag over erkenning of gezag? Neem gerust contact op met één van de advocaten van Sieval Advocaten.

Door: Y. Bruin op 27 februari 2020.