Indexering kinder- en partneralimentatie 2017

9 januari 2017

Jaarlijks moet de alimentatie verhoogd worden. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Deze verhoging wordt de indexering genoemd en is gekoppeld aan de stijging van de salarissen en aan het prijsniveau in Nederland. De wettelijke indexering is voor 2017 2,1 %. Voor de verhoging is het niet van belang of de alimentatie is vastgelegd door de rechter in een uitspraak of dat jullie deze samen hebben vastgelegd in een overeenkomst. Wel is het mogelijk dat er in een overeenkomst is afgeweken van de indexering of dat deze is uitgesloten.

Niet geïndexeerd?

De jaarlijkse verhoging van de alimentatie vindt automatisch plaats. De alimentatiebetaler hoeft hiervoor niet aangeschreven te worden. Het is mogelijk dat de alimentatiebetaler aan het begin van het jaar niet overgaat tot verhoging van de alimentatie. In dat geval kan je de alimentatiebetaler informeren dat de alimentatie verhoogd moet worden en kan je hem de totaal opgelopen achterstand melden. Reageert de alimentatiebetaler hier niet op of wenst hij niet over te gaan tot betaling dan is het mogelijk om de vordering uit handen te geven. Let er trouwens wel op dat de indexering van de alimentatie tot vijf jaar geleden teruggevraagd kan worden. Indexering die jij mis bent gelopen voor die periode kan je wegens verjaring niet meer vorderen.

Vervolgstappen bij het niet betalen van de indexering

Indien jij wenst over te gaan tot het uit handen geven van de vordering is het van belang of de alimentatie door een rechter in een uits
praak is vastgelegd of dat jullie de alimentatie samen zelf bepaald hebben. Is de alimentatie vastgelegd door de rechter in een uitspraak? In dat geval is het mogelijk om direct het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. Is de alimentatie niet vastgelegd in een uitspraak van de rechter? Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierecht advocaat om het bedrag alsnog te krijgen.

Betaalt de alimentatiebetaler de indexering van de alimentatie niet? Of heb je andere vragen op het gebied van alimentatie en indexering? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met een familierecht advocaat van Sieval Advocaten en wij helpen je graag verder!