Help! Ik krijg mijn loon niet!

20 november 2018

Wat als de werkgever mijn loon niet betaalt?

Bijna altijd aan het einde van de maand ontvangt de werknemer het loon / salaris waar hij recht op heeft, nu er werkzaamheden zijn verricht voor de werkgever. De werkgever is hiertoe verplicht, en heeft de taak om het op tijd te voldoen. Soms bestaan er alleen situaties waarin de werkgever zijn verplichting niet nakomt, en dus het loon niet betaalt.Hoe kan je ervoor zorgen dat je alsnog jouw loon kan ontvangen?

Indien het loon aldus niet of niet tijdig is voldaan, is het mogelijk om het loon bij de werkgever te vorderen. Het is gebruikelijk om eerst de werkgever aan te schrijven met het verzoek om alsnog het loon te betalen. In de brief kunt u aangeven dat wanneer het loon niet tijdig wordt betaald, een procedure opgestart zal worden (loonvorderingsprocedure). Hierbij kan ook worden aangekondigd dat de rechtbank dan zal worden gevraagd om ook de wettelijke verhoging en wettelijke rente te voldoen. Dit zal dus enkel meer kosten met zich meebrengen voor de werkgever.

 Wat als het loon nog steeds niet voldaan wordt?

Als naar aanleiding van uw brief het loon nog steeds niet voldaan wordt, kan er een dagvaarding worden opgesteld. De dagvaarding wordt dan via een deurwaarder aan de werkgever betekend. De betekende dagvaarding, ook wel het exploot genoemd, wordt ingediend bij de rechtbank.  Omdat er vaak een spoedeisend belang is bij het ontvangen van loon, kan de zitting vaak op korte termijn ingepland worden (kort geding procedure). Om een kort geding procedure te starten, heeft u altijd een advocaat nodig. De rechter kan vervolgens uw werkgever verplichten om alsnog uw loon aan u te betalen. Doet de werkgever dit na het vonnis van de rechter nog steeds niet? Dan kan de deurwaarder bij de werkgever beslag leggen.

 

 Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u als werknemer uw loon niet of niet tijdig ontvangen en heeft u hier vragen over? Of heeft u als werkgever het loon van uw werknemer niet of niet tijdig uitbetaald? Voor al uw vragen rondom de loonvorderingsprocedure kunt u terecht bij Sieval Advocaten.

 

 

Auteur: mevr. Y. Bruin