De ondertoezichtstelling

1 oktober 2018

De ondertoezichtstelling

Het aantal ondertoezichtstellingen is in Nederland afgenomen, zo blijkt uit (voorlopige) cijfers van het CBS. In 2015 stonden er nog circa 33.000 kinderen onder toezicht, en in 2017 zijn dit er (voorlopig) nog 29.000. Bij een ondertoezichtstelling wordt er een gezinsvoogd voor het kind aangewezen, die de ouders kan adviseren over de opvoeding. Een ondertoezichtstelling wordt altijd uitgesproken door een rechter en in bijna alle gevallen wordt dit verzocht door de Raad voor de Kinderbescherming. Ook het Openbaar Ministerie kan een verzoek doen om een kind onder toezicht te stellen. De rechter kan een ondertoezichtstelling voor maximaal één jaar uitspreken. Na verloop van een jaar kan er dan een verleningsverzoek ingediend worden, waarna de rechter de ondertoezichtstelling weer met één jaar kan verlengen.

Wanneer wordt een ondertoezichtstelling uitgesproken door de rechter?

Allereerst dient er sprake te zijn van een dusdanige situatie dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd. Wanneer hier sprake van is, is lastig te bepalen. Elke situatie is anders, en daarom hangt het af van de feiten en omstandigheden van het geval. Uiteindelijk is aan het aan de kinderrechter om te bepalen of een ondertoezichtstelling nodig is. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling worden uitgesproken met enkel als doel om een omgangsregeling vast te stellen. De rechter onderzoekt bij een ondertoezichtstelling ook of de ondertoezichtstelling nog kan worden voorkomen door (vrijwillige) hulpverlening in te zetten.

Zelf een ondertoezichtstelling vragen?

Hoewel het niet vaak voorkomt, kan een ouder in sommige gevallen ook zelf een ondertoezichtstelling vragen. Dit kan alleen wanneer de Raad voor de Kinderbescherming hier niet toe over gaat.

Heeft u vragen over een ondertoezichtstelling? Of heeft de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling ingediend bij de rechtbank en wenst u hiertegen verweer te voeren? Of wenst u zelf een ondertoezichtstelling te vragen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met één van onze advocaten. Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de overheid om meer informatie te krijgen over de ondertoezichtstelling.

 

auteur: mevr. Y. Bruin