Partneralimentatie betalen terwijl je ex-partner samenwoont?

4 maart 2017

Stopt de partneralimentatie als je ex is gaan samenwonen?

We gaan even uit van de situatie waarbij je ex-partner niet opnieuw is getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap is aangegaan. Wél is je ex-parnter gaan samenwonen met een nieuwe partner. De wet zegt in artikel 1:160 BW dat de verplichting om partneralimentatie te betalen stopt op het moment dat je ex-partner gaat samenwonen met zijn of haar nieuw partner ‘als waren zij gehuwd’. Maar wat houdt dat precies in?

Voorwaarden beëindigen partneralimentatie

Om te voldoen aan het criterium ‘als waren zij gehuwd’ moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

Je ex-partner moet zijn gaan samenwonen met zijn of haar nieuwe partner;
Er moet sprake zijn van een affectieve relatie van duurzame aard. Zij moeten dus al enige tijd samen zijn en het moet ook te verwachten zijn dat dit zo zal blijven;
Er moet sprake zijn van wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding. Uit jurisprudentie volgt dat het kan gaan om het bijdragen in de kosten van gezamenlijke huishouding of bijvoorbeeld wanneer er een taakverdeling is tussen de samenwonenden. Ook kan de wijze waarop zij zich naar de buitenwereld profileren belangrijk zijn. Denk aan het samen kopen van cadeautjes of het samen sturen van kerstkaarten. Er hoeft overigens geen sprake te zijn van een financiële verstrengeling van inkomens.

Is aan al deze voorwaarden voldaan? Dan bestaat er niet langer een verplichting om partneralimentatie te betalen. Let er wel op dat indien je ex-partner bezwaar maakt tegen het stoppen van de betaling, het aan te raden is om via een advocaat beëindiging van de alimentatieverplichting te vragen bij de rechtbank.

Heeft u vragen over uw alimentatie? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek bij Sieval Advocaten in Heerhugowaard.

Door uw alimentatie advocaat Heerhugowaard:

mevrouw mr. W.L. Sieval
Advocaat familierecht, arbeidsrecht en strafrecht in Heerhugowaard.

info@sievaladvocaten.nl
072-781 00 00