Partneralimentatie: looptijd gewijzigd

1 juli 2019

Wijziging partneralimentatie

Wanneer een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er kinderen tijdens het huwelijk geboren zijn, bedraagt de duur van de partneralimentatie op dit moment nog twaalf jaar. Wanneer een huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft, en er geen kinderen geboren zijn, dan duurt de verplichting tot betaling van partneralimentatie net zo lang als het huwelijk geduurd heeft.

Door de wetswijziging zal de termijn van de partneralimentatieverplichting worden verlaagd naar de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd met een maximum van vijf jaren.

Uitzonderingen

Er bestaan echter wel drie uitzonderingen op de wijziging van de duur van de partneralimentatie:

  1.  Als er kinderen onder de twaalf jaar zijn, eindigt de verplichting tot partneralimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaar is;
  2.  Als echtgenoten langer dan vijftien jaar zijn gehuwd, en degene die recht heeft op partneralimentatie binnen tien jaren de AOW-leeftijd zal  bereiken, dan eindigt de verplichting niet eerder dan dat die leeftijd bereikt is;
  3.  Als er sprake is van een situatie zoals genoemd in punt 2 en degene die recht heeft op partneralimentatie op of voor 1 januari 1970 is geboren,   dan duurt de verplichting tien jaren.
Per wanneer?

Het is de verwachting dat de wetswijziging zal gaan gelden vanaf 1 januari 2020. De definitieve datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend gemaakt. Tot die tijd zal de oude regelgeving nog gelden.

Heeft u vragen over de Wet herziening Partneralimentatie of zou u willen weten welke gevolgen dit voor u kan hebben in het geval van een (aankomende) echtscheiding? Neem dan contact op met één van de familierecht advocaten van Sieval Advocaten voor een vrijblijvend advies. Meer info over de wetswijziging vindt u HIER.