Reizen met kinderen bij eenhoofdig of gezamenlijk ouderlijk gezag

21 december 2020

Vanwege het coronavirus wordt het op dit moment afgeraden om naar het buitenland af te reizen. Zodra reizen – hopelijk in 2021 – weer mogelijk is, is het aan te raden u te verdiepen in de regels waar u rekening mee moet houden als u als ouder – met eenhoofdig of gezamenlijk gezag – samen met uw minderjarige kind(eren) op reis gaat.

In het geval dat u als alleenstaande ouder met uw minderjarige kind(eren) naar het buitenland afreist, vindt er regelmatig een strenge controle plaats door de Koninklijke Marechaussee ter voorkoming van kind ontvoering. Als u samen met uw (ex-)partner gezamenlijk bent belast met het ouderlijk gezag, dan is het van belang om in het bezit te zijn van een toestemmingsverklaring, of een beslissing van de rechtbank waaruit blijkt dat u toestemming heeft gekregen om te reizen met uw kind(eren). Als u eenhoofdig bent belast met het ouderlijk gezag, dan hoeft u geen toestemming te krijgen van de andere ouder. In de praktijk leidde dit (helaas) alsnog tot veel problemen bij de paspoortcontroles.

Eerder was geen document beschikbaar waaruit klip en klaar blijkt hoe het gezag is geregeld. In de praktijk werd geprobeerd middels allerlei documenten (denk aan een ouderschapsplan, een beschikking, een geboorteakte, een uittreksel van het gezagsregister, etc.) de paspoortcontrole door te komen. Zeker wanneer een moeder vanaf de geboorte van het kind al alleen het ouderlijk gezag heeft, is het erg lastig (dan zijn geen documenten aanwezig waaruit het eenhoofdig gezag blijkt). Gezien deze problematiek is de nationale ombudsman hierover in overleg gegaan met het Centrum Internationale Kinderontvoeringen (Centrum IKO) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken( NVVB). Centrum IKO en NVVB hebben tezamen gewerkt aan een nieuw uittreksel. Dit uittreksel kan nu worden opgevraagd bij de gemeente, en kan worden overgelegd als bewijs bij de paspoortcontrole.

Heeft u vragen over de toestemmingsverklaring en het uittreksel? Of wenst u uw gezagssituatie te wijzigen? Neem dan gerust even contact met ons op, zodat wij een gratis en vrijblijvend intakegesprek kunnen inplannen.

BBL Y. Bruin