Toestemming beide ouders nodig voor vaccineren kind?

1 maart 2022

Kinderen vanaf vijf jaar kunnen sinds 18 januari 2022 worden gevaccineerd tegen COVID-19, oftewel het coronavirus. Sindsdien krijgen wij veel vragen van gescheiden ouders of zij verplicht zijn om eerst toestemming van de andere ouder te verkrijgen alvorens zij hun kind laten vaccineren.

Om die vraag te beantwoorden, is met name de leeftijd van het kind van belang:

  • Bij kinderen tot twaalf jaar oud is altijd toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders.
  • Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is naast toestemming van de gezaghebbende ouders ook toestemming van het kind nodig.
  • Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen.

Uiteraard bestaan er in sommige situaties uitzonderingen op de hierboven genoemde algemene regels. Te denken valt aan de situatie waarin het uitblijven van een behandeling ernstig nadeel voor een kind met zich mee kan brengen.

Maar wat nu wanneer toestemming van de andere ouder nodig is, maar hij of zij wil deze toestemming niet geven? Dan kan je als ouder een zogenaamde 1:253a procedure starten. U kunt de rechter dan vragen vervangende toestemming te verlenen voor de vaccinatie. De rechter zal hierbij oordelen in het belang van het kind.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat u als ouder de vaccinatie van uw kind juist tegen wenst te houden. Staat de vaccinatie al op korte termijn gepland? Dan heeft u de mogelijkheid om een kortgedingprocedure te starten en de rechter te verzoeken om de andere ouder, al dan niet op straffe van een dwangsom, te verbieden om het kind te laten vaccineren.

Loopt u zelf tegen problemen aan met uw ex-partner omtrent het nemen van medische beslissingen over uw kind? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij een gratis en vrijblijvend intakegesprek met u kunnen voeren via info@sievaladvocaten.nl of 072-781 00 00.