Verhuizen met je kind. Toestemming ex-partner nodig of niet?

12 april 2022

Heb je toestemming nodig van de andere ouder wanneer je met een kind wil verhuizen?

Stel u woont na de scheiding samen met uw minderjarig kind (waar u samen met uw ex-partner het gezag over heeft) in een flatje in Groningen. Na enige tijd wilt u met uw kind verhuizen naar het huis van uw partner, welke gevestigd is in Breda. U heeft uw ex-partner om toestemming gevraagd om met jullie kind naar Breda te verhuizen, maar hij heeft geen toestemming geven. Kunt u dan zomaar zonder consequenties verhuizen?

In de meeste gevallen kan dit niet. Over het algemeen zal de rechter oordelen dat u moet terugverhuizen naar de oude woonplaats. Is dit niet meer mogelijk of staat u hier niet voor open, dan kan de rechter ook oordelen dat de hoofdverblijfplaats van uw kind zal worden gewijzigd naar de woning van uw ex-partner. De rechtbank is van oordeel dat er op zo een moment eigenmachtig en in strijd wordt gehandeld met het uitgangspunt van gezamenlijke gezagsuitoefening en daarbij de belangen van de minderjarige en de belangen van uw ex-partner veronachtzaamd. Het ligt dan ook op de weg van de verhuizende ouder om aan de rechter vervangende toestemming te vragen om met de kinderen te mogen verhuizen. Wel zijn er natuurlijk situaties te bedenken waarbij er een uitzondering wordt gemaakt. Daarom zal de rechter in de meeste gevallen eerst een afweging maken tussen de belangen van de ouders en de belangen van het kind om te beoordelen of u had mogen verhuizen.

In principe heeft een ouder na een scheiding de vrijheid om zelf te bepalen waar hij of zij wil wonen. Daarbij heeft hij of zij ook het recht om zijn of haar leven opnieuw in te richten. In het geval er dat er een minderjarige betrokken is, moet de verhuizende ouder wel eerst toestemming vragen aan de niet verhuizende ouder. Mocht deze geen toestemming geven, dan kan aan de rechter vervangende toestemming worden verzocht op grond van art. 1:253a BW. Bij de beoordeling van zo een verzoek dient de rechter veel waarde te hechten aan het belang van het kind. Naast het belang van het kind moet er naar andere criteria gekeken worden:

  1. de noodzaak om te verhuizen;

  1. de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

  1. de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;

  1. de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie in overleg;

  1. de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;

  1. de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;

  1. de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;

  1. de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;

  1. de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Het zou dus ook zo kunnen zijn dat het belang van de verhuizende ouder zwaarder weegt en dus met de minderjarige mag verhuizen. De rechter hecht voornamelijk veel waarde aan het contact tussen de minderjarige en de ouders, en de daadwerkelijke noodzaak die een ouder heeft om te verhuizen.

Of toestemming gegeven wordt, zal de rechter per geval dienen te beoordelen.

Heeft u vragen over het verhuizen met een minderjarige terwijl u geen toestemming krijgt? Of is uw ex-partner voornemens om te gaan verhuizen zonder uw toestemming? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via info@sievaladvocaten.nl of via 072 – 781 00 00.