Voornaam wijzigen: Kan dat? En hoe doe ik dat?

18 september 2018

Voornaamswijziging

De rechtspraak heeft geconstateerd dat er een onverklaarbare stijging is in het aantal verzoeken om een voornaamswijziging, zo blijkt uit een nieuwsbericht van 9 augustus 2018. Maar hoe kan je je voornaam wijzigen (of dat van je minderjarige kind) en wat zijn nu de gronden waaraan de rechter zal toetsen om een voornaamswijziging uit te spreken?

Voornaamswijziging

 

 

 

 

 

 

Een voornaam dient gewijzigd te worden door de rechter. Dat houdt in dat het verzoek tot het wijzigen van je voornaam door een advocaat ingediend zal moeten worden. Wanneer de rechter het verzoek ontvangen heeft, zal het verzoek om je voornaam te wijzigen aan de volgende gronden getoetst worden:

Voldoende zwaarwichtig belang bij de voornaamswijziging

De rechter zal in de eerste plaats bij een voornaamswijziging kijken of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang. Het belang van het individu blijkt uit het overlast en de ongemakken die hij of zij ondervindt ten gevolge van de voornaam. De rechter zal vervolgens het belang van deze persoon afwegen tegen het belang van de staat. Bij de afweging zal er worden bezien of er sprake is van ‘fair balance’, ofwel: staan de belangen in verhouding tot elkaar. Dit blijkt uit jurisprudentie van het Europese hof voor de Rechten van de Mens. Wanneer het belang van het individu zwaarder weegt, is er sprake van een voldoende zwaarwichtig belang.

Geoorloofdheid van de naam bij de voornaamswijziging

Net zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal de rechter bij de voornaamswijziging ook toetsen of de voornaam geoorloofd is. Hiervoor zijn twee maatstaven. De eerste maatstaf is of er sprake is van een ongepaste naam. Hierbij dient men te denken aan onfatsoenlijke namen, maar ook aan namen waaraan degene die de naam draagt last aan kan ondervinden. De andere maatstaf is of er sprake is van overeenstemming met de bestaande geslachtsnaam. Dit is om te voorkomen dat iemand een dubbele naam zal hebben. Er wordt echter wel doorgaans een uitzondering gemaakt in het geval de geslachtsnaam een gebruikelijke voornaam is. Indien er sprake is van een ongepaste naam of overeenstemming met bestaande achternamen, dan zal de rechter geen voornaamswijziging uitspreken.

Heeft u vragen over de voornaamswijziging? Wilt u uw eigen naam of dat van uw minderjarige kind wijzigen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek bij Sieval Advocaten in Heerhugowaard.