Werken in tijden van Corona. Wat mag en wat niet?

23 maart 2020

Heel werkend Nederland wordt de afgelopen dagen geconfronteerd met de problemen die het Corona-virus op de werkvloer met zich meebrengt. Op basis van het advies van de RIVM zijn diverse maatregelen genomen om het Corona-virus te bestrijden. Mensen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven, en mensen worden verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregelen roepen echter arbeidsrechtelijke vragen op voor zowel werkgever als werknemer. Wij hebben hieronder de drie meest voorkomende problematische situaties uiteengezet.

De werknemer die geen klachten heeft en niet thuis kan werken

In beginsel moet de werknemer de werkzaamheden op de afgesproken werkplek verrichten. Als de werknemer niet thuis kan werken en de werkgever heeft gezorgd voor een gezonde en veilige werkomgeving, dan zal de werknemer moeten werken op de overeengekomen werkplek. Weigert de werknemer om te werken (werkweigering) dan heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van het loon. In de huidige omstandigheden zal flexibel om dienen te worden gegaan met het aanbieden van een thuiswerkplek. Niet in alle situaties is dit echter mogelijk. De werknemer zou, indien hij niet naar de werkvloer wenst te komen en niet thuis kan werken, in overleg met werkgever verlof kunnen opnemen of er kan gekeken worden of er wellicht in een aangepast dienstrooster gewerkt kan worden.

De werknemer die niet naar kantoor kan komen wegens het ontbreken van kinderopvang

Nu de scholen en kinderdagverblijven plots gesloten zijn, hebben werknemers op grond van artikel 4:1 Wet Arbeid en Zorg recht op calamiteitenverlof (doel van dit verlof is het vinden van opvang). De duur van het calamiteitenverlof hangt af van de omstandigheden. In de CAO kunnen hier afspraken over zijn gemaakt. Het vinden van opvang voor kinderen komt daarna formeel voor rekening en risico van de werknemer. Door de huidige omstandigheden is het echter redelijk om samen in overleg te gaan en de mogelijkheden te bespreken. In hoeverre is thuiswerken mogelijk? Kunnen er vakantiedagen opgenomen worden? Het is zaak dat werknemer en werkgever elkaars belangen hierbij niet uit het oog verliezen.

De Werknemer met (verkoudheids)klachten die niet thuis kan werken

De werknemer is niet ziek genoeg om zich ziek te melden, maar kan door de maatregelen ook niet naar de werkvloer komen. Thuiswerken kan dan een goede optie zijn. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan is het niet redelijk om het risico van de maatregelen voor rekening van de werknemer te laten komen. Ook in dit geval is het belangrijk dat werkgever en werknemer in overleg gaan om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Dreigt u als werkgever per 1 maart 2020 een omzetverlies van tenminste 20% te lijden? Dan kunt u als werkgever vragen om een tegemoetkoming in de loonkosten! Voor meer informatie kunt u deze website raadplegen.

 

Heeft u vragen met betrekking tot het voorgaande en wenst u om advies te krijgen? Neem dan nu contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

 

Y. Bruin