Sievaladvocaten.nl

Advocaat Heerhugowaard Langedijk e.o.

Juridische hulp nodig?
072 - 781 0000

Categorie:Geen categorie

Forfaitaire woonlasten partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2023 is er iets veranderd in de wijze waarop de partneralimentatie wordt berekend. Waar voorheen de draagkracht – kort gezegd: hoeveel partneralimentatie kan de alimentatieplichtige betalen – werd berekend aan de hand van onder meer de daadwerkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige, worden de woonlasten nu forfaitair berekend. Dat wil zeggen […]

Meer lezen

De latente (IB-)belastingclaim bij echtscheiding

De aanmerkelijkbelanghouder betaalt pas inkomstenbelasting (in box 2) over winst die daadwerkelijk wordt uitgekeerd door dividenduitkering of overdracht van de aandelen. De aanmerkelijk belang belastingclaim (AB-claim) is feitelijk een renteloze lening/ toekomstige claim van de Belastingdienst. Door deze belastingheffing over de winstreserves uit te stellen, verkrijgt de BV een liquiditeitsvoordeel. Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder gaat scheiden, […]

Meer lezen

Kinderalimentatie samengesteld gezin

Het komt tegenwoordig steeds meer voor: samengestelde gezinnen. Regelmatig gaan ouders die uit elkaar zijn, samenwonen met een nieuwe partner. Het kan zijn dat een nieuwe partner ook kinderen uit een eerdere relatie heeft, of dat de gescheiden ouder een kind met de nieuwe partner krijgt. Wat betekent dit nu precies voor de onderhoudsplicht van […]

Meer lezen

Verhuizen met je kind. Toestemming ex-partner nodig of niet?

Heb je toestemming nodig van de andere ouder wanneer je met een kind wil verhuizen?  Stel u woont na de scheiding samen met uw minderjarig kind (waar u samen met uw ex-partner het gezag over heeft) in een flatje in Groningen. Na enige tijd wilt u met uw kind verhuizen naar het huis van uw […]

Meer lezen

Verdeling vakantiegeld bij echtscheiding

Vakantiegeld: meenemen in de verdeling bij echtscheiding of niet? Wanneer je van je partner gaat scheiden, zal bij de echtscheiding de huwelijkse gemeenschap verdeeld moeten worden. Wat onder die gemeenschap valt, hangt onder andere af van de datum waarop je getrouwd bent, en of je bijvoorbeeld door de notaris huwelijkse voorwaarden op hebt laten stellen. […]

Meer lezen

Toestemming beide ouders nodig voor vaccineren kind?

Kinderen vanaf vijf jaar kunnen sinds 18 januari 2022 worden gevaccineerd tegen COVID-19, oftewel het coronavirus. Sindsdien krijgen wij veel vragen van gescheiden ouders of zij verplicht zijn om eerst toestemming van de andere ouder te verkrijgen alvorens zij hun kind laten vaccineren.   Om die vraag te beantwoorden, is met name de leeftijd van […]

Meer lezen

Reizen met kinderen bij eenhoofdig of gezamenlijk ouderlijk gezag

Vanwege het coronavirus wordt het op dit moment afgeraden om naar het buitenland af te reizen. Zodra reizen – hopelijk in 2021 – weer mogelijk is, is het aan te raden u te verdiepen in de regels waar u rekening mee moet houden als u als ouder – met eenhoofdig of gezamenlijk gezag – samen […]

Meer lezen

Werken in tijden van Corona. Wat mag en wat niet?

Heel werkend Nederland wordt de afgelopen dagen geconfronteerd met de problemen die het Corona-virus op de werkvloer met zich meebrengt. Op basis van het advies van de RIVM zijn diverse maatregelen genomen om het Corona-virus te bestrijden. Mensen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven, en mensen worden verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregelen […]

Meer lezen

Sieval Advocaten bestaat 5 jaar

Vandaag vieren wij ons 5-jarig jubileum! Trots op ons team en we hopen u ook de komende jaren te mogen verwelkomen!   SievaladvocatenDe advocaten van Sieval Advocaten Heerhugowaard informeren u graag over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van familierecht www.sievaladvocaten.nl

Meer lezen

Het niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie, een nietig beding?

Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich gebogen in haar uitspraak van 1 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1689). Artikel 1:401 BW geeft de mogelijkheid om kinderalimentatie die is overeengekomen in een overeenkomst of die vastgelegd is in een rechterlijke uitspraak te wijzigen. Kort gezegd kan dit wanneer er sprake is […]

Meer lezen

Neem contact met ons op: