Sievaladvocaten.nl

Advocaat Heerhugowaard Langedijk e.o.

Juridische hulp nodig?
072 - 781 0000

BLOG

Verdeling van de onderneming bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Verdeling van de onderneming bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding. Wanneer u huwelijkse voorwaarden op laat stellen, kunt u daarin een periodiek verrekenbeding op laten nemen. Dat houdt kort gezegd in dat u het overgespaarde vermogen aan het einde van het jaar telkens met elkaar gaat verrekenen. Hieraan is soms een vervalbeding van bijvoorbeeld een jaar […]

Meer lezen

Einde aan het slapend dienstverband?

Einde aan het slapend dienstverband? Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag van de rechtbank Limburg met betrekking tot het slapend dienstverband. De rechtbank Limburg moest in een kort geding uitspraak doen over een zaak waarin sprake was van het zogenoemde ‘slapend dienstverband’ en heeft in dat verband prejudiciële vragen […]

Meer lezen

Het niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie, een nietig beding?

Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich gebogen in haar uitspraak van 1 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1689). Artikel 1:401 BW geeft de mogelijkheid om kinderalimentatie die is overeengekomen in een overeenkomst of die vastgelegd is in een rechterlijke uitspraak te wijzigen. Kort gezegd kan dit wanneer er sprake is […]

Meer lezen

Vergoedingsrechten bij samenlevers

Heeft u wanneer u als samenlevers uit elkaar gaat recht op een vergoeding, wanneer u geïnvesteerd heeft in het goed van de ander? Wanneer u samenwonend bent en geen samenlevingscontract heeft afgesloten, is het raadzaam op voorhand goede (schriftelijke) afspraken te maken over de vergoeding van investeringen in goederen van de ander. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest […]

Meer lezen

Partneralimentatie: looptijd gewijzigd

Wijziging partneralimentatie Wanneer een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er kinderen tijdens het huwelijk geboren zijn, bedraagt de duur van de partneralimentatie op dit moment nog twaalf jaar. Wanneer een huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft, en er geen kinderen geboren zijn, dan duurt de verplichting tot […]

Meer lezen

Erfenis ontvangen ná de echtscheiding. Waar heeft u recht op?

ERFENIS EN ECHTSCHEIDING Na afronding van de echtscheiding maakt u in principe geen aanspraak meer op erfenissen die na die periode ontvangen worden door uw ex-partner. Hier zijn echter uitzonderingen op. Wanneer de erflater een insluitingsclausule in het testament heeft opgenomen, of wanneer u andere afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant kan het zo zijn dat u […]

Meer lezen

Help! Ik krijg mijn loon niet!

Wat als de werkgever mijn loon niet betaalt? Bijna altijd aan het einde van de maand ontvangt de werknemer het loon / salaris waar hij recht op heeft, nu er werkzaamheden zijn verricht voor de werkgever. De werkgever is hiertoe verplicht, en heeft de taak om het op tijd te voldoen. Soms bestaan er alleen […]

Meer lezen

De ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling Het aantal ondertoezichtstellingen is in Nederland afgenomen, zo blijkt uit (voorlopige) cijfers van het CBS. In 2015 stonden er nog circa 33.000 kinderen onder toezicht, en in 2017 zijn dit er (voorlopig) nog 29.000. Bij een ondertoezichtstelling wordt er een gezinsvoogd voor het kind aangewezen, die de ouders kan adviseren over de opvoeding. Een ondertoezichtstelling wordt […]

Meer lezen

Voornaam wijzigen: Kan dat? En hoe doe ik dat?

Voornaamswijziging De rechtspraak heeft geconstateerd dat er een onverklaarbare stijging is in het aantal verzoeken om een voornaamswijziging, zo blijkt uit een nieuwsbericht van 9 augustus 2018. Maar hoe kan je je voornaam wijzigen (of dat van je minderjarige kind) en wat zijn nu de gronden waaraan de rechter zal toetsen om een voornaamswijziging uit […]

Meer lezen

Partneralimentatie betalen terwijl je ex-partner samenwoont?

Stopt de partneralimentatie als je ex is gaan samenwonen? We gaan even uit van de situatie waarbij je ex-partner niet opnieuw is getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap is aangegaan. Wél is je ex-parnter gaan samenwonen met een nieuwe partner. De wet zegt in artikel 1:160 BW dat de verplichting om partneralimentatie te betalen stopt op […]

Meer lezen

Neem contact met ons op: